Zdrava maca - Royality SHOW

You are here: Home
Friday, 08 November 2013 10:39

TICA izložba mačaka - kompletan vodič - 1. deo

  • Print

 

Imate divnu mačku i hteli bi da je izlažete, ali ne znate kako? 

Dobrodosli u svet TICA izložbi!

Došli ste na pravo mesto, iz ovog informativnog teksta naučićete sledeće:

• Kako funkcionise TICA izložba?
• Šta treba da znate kako bi postaneli izlagač?
• Kako da spremite mačku za izložbu?
• Šta treba da ponesete na izložbu?
• Šta da radite posle izozbe?

Šta se desava na izložbi?
Uvek je najbolje da prvo posetite izložbu kao posetilac pre nego odlučite da izlažete svoju mačku. To će vam dati osećaj o tome kako izlaganje funkcioniše i imaćete priliku da se sretnete sa posetiocima koji su ljubitelji mačaka kao što ste i vi.

Postoji nekoliko organizacija koje organizuju izložbe. Ono što je ovde opisano je izložba pod pokroviteljstvom TICA - The International Cat Association. Ostale organizacije rade po drugačijim pravilima i procedurama.

Izložbena hala
Većina hala je za izložbu organizovana po principu tri odeljka: deo sa kavezima gde se smeštaju mačke učesnici izložbe, sudijski ringovi, i deo sa onima koji prodaju proizvode namenjene mačkama
Prostor sa kavezima se sastoji iz redova gde su smesteni kavezi, tu se mačke češljaju i doteruju za izložbu, čekajući da budu prozvane po broju da idu u sudijski ring.

Svaki kavez je pokriven zavesom da bi se mačka osećala udobnije i malo izolovana od ostalih kaveza okolo, kao i da se onemogući da dođe u kontakt sa eventualnim bakterijama iz okolnih kaveza.

Sudijski ringovi su mesto gde se dešava "akcija". Tu sudija ocenjuje svaku mačku učesnika izložbe. Uglavnom većina izložbi ima 5-6 ringova, mada može da bude i drugacije.

Prostor sa štandovima je mesto gde su smesteni oni koji prodaju hranu, igračke, posip itd.

Sudijski ringovi
Ring je prostor u obliku slova L ili U gde su postavljeni kavezi, jedan ili više stolova za sudiju smešteni ispred kaveza, napred je nekoliko redova stolica za izlagače i posetioce koji tu sede dok sudija ocenjuje.

Ljudi koji obicno rade u ringu su: sudija, službenik i stjuard.

Sudija je osoba koja to postaje posle rigoroznog treninga i u stanju je da shodno različitim standardima rangira mačke koje predstavljaju najbolje primerke svoje rase. 

Službenik je odgovoran za tačnost podataka/ocena za taj ring. On evidentira svaku ocenu koju je sudija dao svakoj mački koja se ocenjuje u tom ringu.
Napomena: Odgovornost sluzbenika je da suđenje teče glatko. Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća diskutujte sa službenikom a ne sa sudijom. On je veza između sudije i izlagača.

Stujart je uglavnom mlađa osoba, ili čak dete koje ima veoma odgovoran i važan zadatak - da sprejom dezinfikuje svaki kavez. Ovo je veoma važno da se ne bi prenosile bakterije sa mačke na mačku.Procedura suđenja

TICA deli mačke u 8 razreda:

Mačići

Mačići rase i boje priznate od strane TICA za status šampiona. Mačići moraju biti starosti izmedju 4-7 meseci na dan izlaganja. Mogu biti sterilisani ili nesterilisani.

Šampionske titule

Odrasle mačke i mačići, rasa i boja priznatih od strane TICA za status šampiona. Mačke moraju biti stare najmanje 8 meseci ili starije na dan izlaganja. U ovoj kategoriji mačke ne smeju biti sterilisane.

Kastrati

Odrasle sterilisane mačke i mačići rasa i boja priznatih od strane TICA za status šampiona. Mačke moraju biti stare najmanje 8 meseci ili starije na dan izlaganja.

Domace mačke-mačići

  Za sve pedigrirane i ne-pedigrirane mačiće koji ne mogu biti izlagani u klasi mačića iz nekog razloga. Domaći mačići (HHP) - pet moraju biti između 4 i 7 meseci starosti, mogu biti sterilisani i nesterilisani.

Domace mačke-ljubimci

Ne-pedigrirane ili pedigrirane mačke koje ne mogu iz nekog razloga biti izlagane u razredu odraslih. Domaći ljubimci (HHPs) moraju biti najmanje 8 meseci stari ili stariji na dan izložbe I moraju biti sterilisani.

Preliminarno nova rasa

Ovo je specijalni razred za ocenjivanje novih rasa. Svrha razreda novih rasa je eventualno priznanje nove rase za sticanje šampionske titule. Ovo je razred za nove rase na početku procesa priznavanja.

Napredna nova rasa

Ovo je specijalni razred takođe za ocenjivanje novih rasa za one rase koje su dokazale napredak u vezi priznanja rase i učestvovanja u programu.

Nove karakteristike

Ovaj razred je za ocenjivanje novih karakteristika kao sto su nova boja ili dužina dlake kod postojecih rasa gde su ove karakteristike nepriznate za sticanje šampionske titule. Svrha razreda novih karakteristika je eventualno priznanje ovih karakteristika za takmičenje za zvanje šampiona.


Svaki razred se odvojeno ocenjuje od strane sudija. Na primer kastrati se ne ocenjuju zajedno sa mačićima.

TICA standardi rase mogu se naći na http://tica.org/members/publications/standards.php.

Svaka mačka na izložbi dobija svoj izložbeni broj. Ovaj broj se nalazi u katalogu izložbe koji dobija svaki izlagač. TICA dodeljuje brojeve za svaki razred koji se ocenjuje. Brojevi su grupisani po razredima i to omogućuje da se lakše čuje broj kada se vaša mačka proziva za sudijski ring.

 

Dugodlaki Mačići

1-50

Kratkodlaki Mačići

51-100

Dugodlake mačke za sampionsko zvanje

101-200

Kratkodlake  mačke za sampionsko zvanje

201-300

Dugodlaki kastrati

301-350

Kratkodlaki kastrati

351-400

Dugodlaki domaći ljubimci (Mačići i odrasli)

401-450

Kratkodlaki domaći ljubimci (Mačići i odrasli)

451-500

Preliminarno nova rasa

501-550

Napredna nova rasa

551-600

Nove karakteristike

601-650

 

Napomena: Ako se desi slučaj da ima ima više mačaka nego što ima raspoloživih brojeva u određenoj grupi, sledeći razred počinje sa prvim slobodnim brojem. Ako ima 55 dugodlakih mačića, brojevi su od 1-55. Kratkodlaki mačići će početi sa brojem 56.

Ako je mačka prijavljena za izložbu nakon što je katalog odštampan, može da dobije broj koji se završava sa slovom tako da će biti u grupi sa ostalim mačkama te rase i boje. Na primer, ako su mačići br. 51 i 52 braon klasik tabby Americka Kratkodlaka rasa, i br. 53 je brown tačkasti Bengal, zakasnela prijava za braon Americku Kratkodlaku macku bi dobila br. 52A

Mačke se prozivaju za suđenje po njihovim brojevima. Jedina informacija koju sudija ima o mački je:

• Rasa
• Boja
• Pol
• Starost

Napomena: U nekim asocijacijama su i titule određene mačke (na primer Grand Champion) takođe dostupne sudiji. U TICA, sve mačke se smatraju jednakim u sudijskom ringu. Sudija nema načina da zna da li je mačka koju ocenjuje prvi put na izložbi, ili je već ocenjena od strane drugih sudija kao jedna od najboljih u svojoj rasi.
________________________

Prilikom ocenjivanja sudija uzima svaku macku iz kaveza koji se nalazi u ringu, stavlja je na sudijski sto, ocenjuje mačku prema ustanovljenom standardu, vraća je u kavez i nastavlja sa sledećom mačkom. Primeticete da sudija uvek dezinfikuje ruke i sudijski sto pre nego što uzme sledeću mačku. Isto tako posao stjuarda je da dezinfikuje kaveze. Dezinfekcija ruku sudije i sudijskog stola je vitalna za zdravlje mačaka koje se izlažu.

Suđenje je piramida po principu eliminacije u okviru razreda:Prvo se sve mačke iste rase i boje ocenjuju po ustanovljenom standardu za tu rasu. Do 5 mačaka mogu da se biraju kao najboljih pet koje predstavljaju rasu - gledajuci samo boju. Sudija ovim mačkama dodeljuje trake sa bojama koje označavaju njihov plasman.

Napomena: Sudije ocenjuju po kompletno ustanovljenom standardu, ne samo boju. Na primer, ako ima dve crvene Persijske mačke, dve crvene Persijske mačke se ocenjuju prema tome kako se uklapaju u ustanovljeni standard za persijske mačke. "Najbolja u boji" ne znači obavezno da je ta mačka najbolje crvene boje. Umesto samo najbolja u boji ta crvena Persijska mačka se najbolje uklapa u ustanovljeni standard za persijske mačke uključujući glavu, građju, dlaku itd. Domaće mačke ljubimci i domaci mačići ljubimci se ocenjuju po standardu takođe. Standard označava da mačka mora da bude u dobrom stanju, dobro spremljena, da po težini odgovara svojoj konstituciji, da ima čiste uši i podsečene kandže. Onda sudija shodno svom nahodjenju ocenjuje koja je mačka u ovom razredu najbolja.

Za razliku od mačaka u ostalim razredima, ako se domaća mačka ljubimac uklapa u osnovne zahteve standarda, dobice najbolju u boji (ili HHP merit) nagradu, čak iako ima više od jedne HHP iste boje.

Sledeće, sudija gleda sve mačke u okviru jedne rase i u okviru iste divizije. Na primer, sve jednobojne persijske ce biti ocenjivane u jednobojnoj diviziji. Pošte se ocene sve bele persijske, sve plave persijske, crne i crvene persijske i pošto se odabere top persijska mačka u boji koju predstavljaju, sudija će onda da gleda sve jednobojne persijske i izabraće 3 prva mesta za jednobojnu diviziju. Ovo sudija označava sa trakom u boji (crna, ljubicasta, narandzasta) 


Domaće odrasle mačke se takođe biraju za pozicije u diviziji. Na primer, sve kratkodlake tigraste domaće mačke ce se takmiciti za prvo, drugo i treće mesto u tigrastoj/tabby diviziji.

Mačke iz preliminarne/napredne grupe nova rasa, nova karakteristika i domaci pet mačići se ne takmiče za nagrade u diviziji.

Sledeće, sudija će gledati u svoj izbor za najbolju mačku divizije i izabraće top 3 predstavnika rase. U našem vec pomenutom primeru za persijske, sada će sve jednobojne persijske da se porede sa najboljom u Tabby, srebrnoj kornjaćevini i harlekin persijskim na izložbi.

Od sudije se ne zahteva da imenuje svoj izbor mačke "za najbolju u rasi", ali mora da zapiše svoje 3 top mačke koje je ocenio sa "najbolja u rasi", sudija može da ih imenuje. Bez da stavlja bilo šta na kavez, moze da okači na kavez trake u sličnoj ili tačnoj boji, a može imati i neke druge indikacije za "najbolja u rasi".

Domaćim mačkama i domaćim pet mačićima se ne dodeljuje titula "najbolja u rasi". 
Poslednja faza ocenjivanja su nominacije ili finale. Za vreme nominacija sudija imenuje mačku koja po njegovom mišljenju predstavlja reprezentativan primerak. Broj ovih mačaka može biti u nominaciji/finalu zavisno od situacije. Za vreme koje sudija imenuje za nominaciju varira od broja mačaka koje se jesu prijavile za takmičenje.

Best - 5th Best

20 ili manje u konkurenciji

Best - 6th Best

21 u konkurenciji

Best - 7th Best

22 u konkurenciji

Best - 8th Best

23 u konkurenciji

Best - 9th Best

24 u konkurenciji

Best - 10th Best

25 ili vise u konkurenciji

Napomena: Jedini izuzetak od gornjeg pravila je kod Domacih pet mačića. Najviše 10 mesta se nagrađuju bez obzira koliko je mačića u konkurenciji. Tako da, ako samo 7 mačića učestvuje na izložbi, sudija će da dodeli 7 plasmana. Sa izuzetkom sa jednim priznanjem Merit - ovo je specijalna zasluga po razredu, nema nominacija/finala za preliminarnu /naprednu novu rasu ili nove karakteristike.
Finale / nominacija moze biti za sve rase ili za specijalnu rasu.
____________________________________________________________________________________

Sve rase/ALL BREED finale su za mačke koje sudije ocene da su najbolje kako među dugodlakim tako i kratkodlakim za taj razred. Specijalna je za finale samo za dugodlake ili samo za kratkodlake mačke. Tako bi specijalna za kratkodlake mačiće u finalu imala samo kratkodlake mačiće.

Svaki sudija ocenjuje svaku mačku na izložbi. Suđenje samo jednog sudije bi uzelo ceo dan. Podeljeno ocenjivanje u toku jedne izložbe znači da sudija jednog dana oceni pola mačaka, drugog dana ostalih pola mačaka. Ovakvo ocenjivanje se radi obično kada ima jako mnogo mačaka tako da sudija ne može da postigne da oceni sve mačke u jednom danu.

Najbolja mačka izložbe - best in show
Neke izložbe predstavljaju best of the best - najbolja od najboljih na završnom danu tokom ocenjivanja (zavrsni dan vikenda - Nedelja). Ovo se kod TICA ne zahteva, ali neke izložbe vole da odaju priznanje najboljim mačkama koje su najbolje plasirane tokom celog vikenda. Neki klubovi mogu da samo odaju priznanje najboljoj mački svakog razreda, neke nagrađuju prvih 3, a ima i nekoliko koji nagrađuju prvih 5.

Dodatno, klubovi mogu da ponude specijalna kumulativna priznanja za mačke plasirane najbolje u toku jedne rase, boje ili druge specijalna priznanja.

Proverite vaš katalog za informaciju o specijalnim priznanjima tokom te izložbe.

Napomena: BOB (Best of breed, najbolje u rasi) i ostala specijalna priznanja nisu uključena u inernacionalni regionalni broj poena, niti se računaju za titule. Ova priznanja jedino odaju priznanje najboljim mačkama tokom određene izložbe.

U duhu sportskog takmicenja, dobra je praksa da se ustane, aplaudira i bodri svaka mačka koja učestvuje u BOB. Ove mačke i njihovi vlasnici imaju izuzetno dostignuće kojim treba da se ponose. Pomozite im da proslave kao što bi voleli i vi da vam drugi nesebicno pomognu da proslavite vaše dostignuće u sličniim situacijama. 

Marina Bilicki

 

 

Prijatelji ZDRAVE MACE

Prijavite se na Zdrava maca info

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Automatically subscribe to" and make sure the selected lists are enabled

Unesite svoj e-mail u polje ispod i mi ćemo vas redovno obaveštavati o svim novostima sa Zdrave mace! :)

Kontakt info

  • +381 63 273 121